Het Regenwoud Verhuizen

Een van de leerdoelen van dit project is kinderen aansporen van vreemde manieren van verhuizen te bedenken, een eigen invulling aan het regenwoud te geven aan de hand van geluiden en een eigen interpretatie van hun nieuwe school.

Ik wil graag kinderen meerdere zintuigen laten gebruiken, goed laten kijken/luisteren/voelen/ruiken, daarom stel ik gebruik van verschillende soorten materiaal verplicht. Het project bestaat uit drie lessen welke hiernaast kort worden weergegeven met voorbeelden, in overleg kan het project ook in meer of minder lessen. Ik heb een pilot gedaan met groep 5 en 6, maar is ook geschikt voor andere groepen.

Hieronder staat een selectie van het proces van de kinderen en enkele resultaten uit de pilot, om een indruk te geven van de creativiteit van de kinderen en hoe zij omgingen met dit project.